tr
Yük Hizmetleri

Genel Kargo

Genel yük taşımaya elverişli olan gemilere rıhtımlarımızda bigbagli, balyalı, paletli veya bundle yükleme ve tahliye hizmeti verilmektedir. Her nevi genel kargo mahiyetindeki yükün yükleme ve tahliyesi, yük elleçleme standartlarına uygun bir şekilde hasarsız, kaliteli ve yüksek etkinlik prensiplerine bağlı olarak yapılmaktadır.

Gemilere yüklenecek genel kargo eşya, daha önceden ambara alınmak üzere limana teslim edilmiş ise gemiye teslim liman tarafından, daha önceden işletmenin ambarına teslim edilmemiş ise gemiye teslim eşya sahibi tarafından yapılır.

Gemiden boşaltılacak eşya gemi kaptanından limanca teslim alınır. Teslim alınan bu eşya ambara alınacaksa ambar çıkışında, supalan olacaksa kara vasıtasında eşya sahibine teslim edilir.