tr
Yük Hizmetleri

Dökme Yük

Bandırma limanı, ambalajlanmamış ve genellikle yükleme/boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi sıvı ve katı maddelerin tahliyesi ve yükleme operasyonlarını, Denizcilik Müsteşarlığı’nca yayınlanan 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı “Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında sürdürmektedir.

Bandırma limanı dökme yük hizmetlerinde dökme yük gemisinin yapısında aşırı gerilme ve fiziksel hasar risklerini azaltarak, geminin emniyetini artırıcı tedbirleri titizlikle uygulamakta, aynı zamanda liman tesisleri için endüstriyel kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla yayınlanmış yönetmeliklere uygun çalışmalar yapmaktadır.

Bu çerçevede, tesis emisyonlarının tespiti, emisyonların hava kirlenmesine katkı değerlerinin hesaplanması ve tesis etki alanında hava kirliliği (PM 10, çöken toz ve toz içerisindeki ağır metaller) seviyesinin ölçümü ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın taleplerine uygun olarak gerekli ölçüm ve raporlamalar da yapılmaktadır. Bandırma limanı, limancılık faaliyetlerinde olduğu gibi dökme tahliye ve yükleme operasyonlarında almış olduğu önlemler ile çevreye minimum zarar vermeyi hedeflemektedir