tr
Gemi Hizmetleri

Kılavuzluk Hizmetleri

500 Groston üzerindeki tekneler için kılavuzluk ve 2.000 Groston üzerindeki tekneler için römorkör hizmetleri zorunlu olup 24 saat süre ile sağlanmaktadır.

Kılavuzluk hizmeti için varışlarda 1 saat önce, kalkış için geminin tahmini kalkış saatinden (Estimated Time of Departure-ETD) 1 saat önce bildirimde bulunmak gerekmektedir.

Port of Bandırma’da kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, can, mal ve deniz çevresi güvenliğinin sağlanması konusunda azami gayret gösterilerek, Denizcilik Müsteşarlığı onayı kapsamında ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, 3 tecrübeli kılavuz kaptan ve beraberindeki deneyimli bir kadro ile yürütülmektedir.

Uygulama Koşulları

 • Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2003 tarihli, 1500 sayılı yazısında sirküle edilen ve 01.08.2003΄ten itibaren geçerli Liman Hizmet Tarifeleri uygulanmaktadır.
 • Kendi pervanesi ile hareket edemeyen veya dümenindeki arıza veya herhangi bir sebepten dolayı manevra yapamayan gemilerin römorkaj ücretleri %100 ilaveli olarak alınır. (Gemi kurtarma hizmetleri hariç.)
 • Liman tüzük, yönetmelik ve talimatlarında GRT ve Deplasman tonları belirtilen gemiler limana giriş ve çıkışlarında ve buralarda herhangi bir nedenle yer değiştirmelerinde kılavuz ve römorkör almak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan gemiler için esas ücretler %100 ilaveli olarak alınır.
 • Limanda kılavuzluk ve römorkaj hizmeti verilen, Gas-free yapmamış veya akaryakıt veya diğer patlayıcı, parlayıcı eşya taşıyan tankerlerin ücretleri %30 ilaveli olarak alınır.

GAS-FREE SERTİFİKASINA SAHİP TANKERLERDE BU İLAVE UYGULANMAZ. ANCAK, GAS-FREE SERTİFİKASININ GEMİ KALKIŞINDAN ÖNCE KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ TEŞKİLATINA TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 • Bir hizmet için hem ilave, hem de indirim uygulanması halinde, ilave ve indirim oranları arasındaki (+,-) fark esas ücrete uygulanır.
 • Bu tarifedeki hizmetlere ilişkin ücretlerin birimi, ABD dolarıdır. Bu ücretler T.C. Merkez Bankasınca uygulanan günlük ABD doları döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı olarak alınır. Ücretlerin tahsilatı Türk Lirası ya da ABD doları olarak yapılabilir. Tahsil edilecek tarife ücretinin Türk Lirası olarak hesaplanmasında, geminin kalktığı tarihteki kur esas alınır.
 • Yukarıda belirtilen hizmetlere ilişkin ücretler, hizmet talebinde bulunan istek sahibinden alınır.
 • Gemilerin, rıhtım, iskele ve şamandıralara yanaşma, bağlama talepleri sıra esasına göre karşılanır.
 • Hizmet talebinin, hizmetin yapılacağı günden en az bir gün önceki resmi iş gününde, en geç saat 15:00’e (Arefe günlerinde 10:00’a) kadar yazılı olarak yapılması zorunludur.
 • Saat 15:00’ten sonra yapılacak istekler ertesi gün yapılmış gibi kabul edilir. İş isteğinin zamanında yapılmamasından doğacak bütün sorumluluklar istek sahiplerine aittir.
 • Pilotaj ve römorkaj hizmetiyle ilgili Genel Çağrı Kanalı VHF 12 olup, çalışma kanalları VHF13΄dir.

Deniz Araçları

Römorkörler GRT Tam boy (mt) Çeki Gücü (Ton) Draft
Bandırma Port 1 247,76 24,4 45 3,5
Bandırma Port 2 167,52 21,3 33 3,1
Hizmet Gemileri GRT Tam boy (mt) Çeki Gücü (Ton) Draft
Pilot 05/Kılavuz Botu 29,97 14,53 1,27
BOT XI/Palamar Botu 9,72 10,35 1,5