tr
Hizmetlerimiz

Gemi Hizmetleri

Barınma

İşletmeye ait rıhtım, iskele ve mendireklere rampa (aborda) veya kıçtankara eden veya şamandıralara bağlanan veyahut mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde veya dışında başkalarına ait rıhtımlara ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlanan gemilerin barınma hizmetlerini kapsar.

Tatlı su

Liman hizmet hudutları dahilinde işletmece gemilere verilen tatlı su hizmetlerini kapsar. Gemiye verilen suyun miktarı talep sahibine aittir. Hizmet verilmeden önce imzalı talep formu işletmeye teslim edilmiş olmalıdır. İşletme, tatlı su verilmesi hizmetine ilişkin talepleri, sıra dâhilinde ve limanın kapasitesine göre karşılar. Ancak kapasite yetersizliği ve ivedilik durumuna göre gemilere öncelik verilmesinde işletme yetkilidir.

Bandırma Limanı’nda 7 gün/24 saat süreli kullanma suyu temin edilebilir. Kullanma suyu her bir iskele üzerinde bulunan vanadan sağlanmaktadır. Su temin kapasitesi 15-20 ton/saat düzeyindedir.
Limanda sağlanan kullanma suyunun analiz raporu mevcut olup, talep durumunda kopyaları verilebilmektedir.

Atık alımı

Atık alım hizmeti haftada 7 gün ve günde 24 saat olmak üzere verilmektedir.
Tüm tekneler MARPOL 73/78 e göre tasnif edilmiş çöp vermek yükümlülüğündedirler. Tıbbi, tehlikeli ve kimyasal atıklar kesinlikle yasaklanmıştır.

Bandırma limanı, gemilerden kaynaklanan atıklar ile atık alma gemilerinin taşıdığı atıkların alınması ve geçici depolanması amacıyla kurulmuş “10-AKTL-001” numaralı ATIK KABUL TESİSİ LİSANS BELGESİ gereği Çelebi Bandırma Liman sınırları içerisinde hizmet vermeye yetkilidir.

Gemilerin normal faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan MARPOL 73/78 EK-I kapsamında bulunan petrol ve petrol türevli katı ve sıvı atıklar (sintine suyu, kirli balast, slaç, slop, yağ vb.), MARPOL 73/78 EK-IV kapsamında bulunan pis sular ve MARPOL 73/78 EK-V kapsamında bulunan çöp atıkları lisanslı 7 ton kapasiteli kara nakil tankeri aracılığıyla acente veya kaptan talebiyle işletmemizce gemilerden alınır.

Katı atık verecek gemiler atıklarını ağzı kapalı variller, naylon veya benzeri torbalar yahut sızdırmaz kaplar içinde liman işletmesince belirlenecek ambar ağzı veya iskele başına vereceklerdir. Sıvı atıkların sintine vericisi flanşı sintine devresini liman vasıtasına verebilecek şekilde hazırlayacaktır. Hazırlıklarını yapmayan gemilerin atıkları işletmece uygun görülen zamanda alınır.

Evsel Atık Su, Sintine Suyu ve Slac konusunda ise gemi varışından 48 saat önce bildirimde bulunmak kaydı ile hizmet verilmektedir. Evsel atık su, sintine suyu ve Slac tanker kamyonlar ile alınmaktadır.