tr
Kurumsal

Stratejik Hedefler

  • Yapılacak olan alt yapı ve ekipman yatırımları ile Bandırma limanını Marmara Bölgesi’nin modern limanlarından biri haline getirmek.
  • Dökme ve genel yük elleçlemesinde hizmet kalitesini artırarak mevcut hinterlandı genişletmek ve liman kapasitesini büyütmek.
  • Dökme, genel ve sıvı yük elleçlemesinin yanısıra kurulacak olan konteyner terminali ile Eti Maden İşletmelerine ait tüm konteyner ihracatı başta olmak üzere bölgenin konteyner ihracatında söz sahibi olmak.
  • Yüksek hizmet kalitesi ve rekabetçi maliyetler ile bölgedeki ithalat konteyner taşımalarını Bandırma limanına çekmek.
  • Limanımıza ait kara nakliye filosu ile kapıdan kapıya teslim çözümleri sunarak paket taşıma hizmetleri ile bölgedeki hakim liman olmak.
  • Rıhtım ve iskelelere doğrudan bağlantılı olan demiryolunu aktif şekilde kullanarak uzak destinasyonlardaki yüklerin Bandırma limanında elleçlenmesini sağlamak.
  • Yapılacak olan ekipman yatırımları ile gelişmekte olan Güney Marmara Bölgesi’ne kurulacak enerji santralleri ve fabrikaların kurulum aşamalarında kullanılan proje yüklerinin (motor, jeneratör, rüzgar gülü, kazan vb.) yüksek hizmet kalitesi ile elleçlenebileceği bir liman haline gelmek.
  • Etkili çevre koruma politikaları oluşturarak yeşil ve çevre dostu bir liman olmak.