tr
Kalite-İSG-Çevre

İSG POLİTİKASI

ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, “Önce İş Güvenliği” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür.

 Çelebi Bandırma Limanı olarak en önemli hedeflerimizden biri de tüm çalışma alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetlerimizde ve hizmetlerimizde, çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, 3. şahıslara ve her türlü ekipmana gelebilecek tüm zararları işkolumuzun olası risklerine karşı olanaklar dahilinde engellemek iş sağlığı ve güvenliği politikamızın temelini oluşturmaktadır. Güvenli faaliyetlerin, sadece teknik donanım, sağlıklı tesis ve ekipmanlara değil aynı zamanda yetkin elemanlara ve aktif İSG kültürüne bağlı olduğunun ve hiçbir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığının bilinciyle hareket ederiz.

HEDEFLERİMİZ

  • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
  • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;
  • Şirket personelinin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;
  • İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmaktır.