tr
Kalite-İSG-Çevre

İSG Politikası

ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, “Önce İş Güvenliği” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür.

Çelebi Bandırma Limanı olarak en önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışma alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetlerimizde ve hizmetlerimizde, çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, 3. şahıslara ve her türlü ekipmana gelebilecek tüm zararları işkolumuzun olası risklerine karşı olanaklar dahilinde engellemek iş sağlığı ve güvenliği politikamızın temelini oluşturmaktadır. Güvenli faaliyetlerin, sadece teknik donanım, sağlıklı tesis ve ekipmanlara değil aynı zamanda yetkin elemanlara ve aktif İSG kültürüne bağlı olduğunun ve hiç bir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığının bilinciyle hareket ederiz.

Hedeflerimiz

 • Faaliyetlerimiz sırasında tehlikeleri tanımlayıp riskleri değerlendirerek İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli takipçisi olmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,
 • Faaliyetlerimizin bütünlüğü konusunda toplumun güvenini koruyarak, performansımızı açıklıkla rapor ederek, Sağlık, Emniyet ve Çevre konularının daha iyi idrak edilebilmesi için Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili dâhili ve harici kurum ve kuruluşlar ile düzenli istişarede bulunmak,
 • Tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, stajyerlerimize , ziyaretçilerimize ve limanımızda bulunan üçüncü şahıslara eğitim vererek iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayarak İSG kültürünü üst düzeye çekmek,
 • Çelebi adına çalışan tüm tarafların itibarımızı etkileyebileceklerinin bilinciyle, kuracakları yönetim sistemlerinin İSG politikamıza eş değerli olması hususunda denetim mekanizması kurmak,
 • Türkiye yasaları içerisinde tariflenmiş, yürürlükle bulunan tüm İSG mevzuatlarına (Kanun ve Yönetmelikler) uygun biçimde çalışmak, İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak, gereğinde kullanılmasını sağlamak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve ziyaretçilerimizi etkileyecek tüm riskleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,
 • Uluslararası standartlarda kabul görmüş en iyi İSG uygulamalarını çalışma alanlarımıza uygulamak,
 • Limanımızda hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI A.Ş.’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamak,
 • İSG Politika ve hedeflerinin anlaşılması, uygulanması ve sürekli gündemde tutulmasını sağlamak amacıyla eğitim ve toplantılar düzenlemek,
 • İSG Performansını düzenli olarak takip etmek, sürekli geliştirmek ve çalışanlarımıza, üst yönetimimize ve müşterilerimize bildirimde bulunmak,
 • Suç veya kötü niyet içeren faaliyetlerden kaynaklanabilecek kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı kendimizi, varlıklarımızı ve işletmemizi koruyacak güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için çalışmak,
 • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni teknolojiler ve uygulamaları takip ederek mevcut sisteme dâhil etmektir.