tr
Kurumsal

Sosyal Sorumluluk

Çelebi Bandırma Limanı kurumsal sosyal sorumluluğunu hem iç hem de dış çevresindeki tüm paydaşlara karşı etik, sorumlu davranma, bu yönde karar alma ve uygulama olarak tanımlamaktadır. Şirket iş yapma biçimini, “mevzuata uygun”, “etik değerlere bağlı”, “insan haklarına uyumlu” olma ilkeleri doğrultusunda belirlemiştir. Yerel ve uluslararası konjonktürde önemli bir yeri olan Çelebi Bandırma Limanı, bölgenin ve genel anlamda ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Şirketimiz öncelikli olarak bölge ekonomisine kalite standartlarına uygun hizmet anlayışı ve istihdam olanakları ile katkı sağlamaktadır. Bandırma limanı personelinin büyük çoğunluğu Bandırma halkından istihdam edilmiştir ve bu prensip daha sonraki işe alımlarda da uygulanmaya devam edecektir.

Denizcilik sektöründeki gelişmelere paralel olarak denizcilik ve dış ticaret eğitimleri önem kazanmıştır. Bu alanda eğitim-öğretim veren Denizcilik Fakülteleri, Meslek Yüksek Okulları, Meslek Liselerine vereceğimiz destek kurumsal sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Buna yönelik olarak öğrencilerimizin bu alanda tecrübe kazanabilmeleri amacıyla şirketimizde staj olanakları sağlanmaktadır.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramlarına, Limanımız Deniz Araçları ile katılmakta ve İlçemiz protokolü ve  öğrencilerle birlikte tören yapılmaktadır.

Şirketimiz kurum kültürümüz bağlamında, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilecek sosyal projelerde, aktif olarak rol almaya önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Eğitime Destek

Çelebi Bandırma Limanı eğitim alanını, şirket kültürünün en önemli öğelerinden biri olarak kabul etmektedir. Çelebi Bandırma Limanı,personeline gerek mesleki eğitimler gerekse kişisel gelişim eğitimleri konusunda destek vermektedir.Aynı zamanda personelinin konferans ve seminerlere katılımını gerçekleştirerek eğitimine desteğini sürdürmektedir.