tr
Kurumsal

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Çelebi Bandırma Limanı, katılımcılığı, takım çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimi destekleyerek, Çelebi Bandırma Limanı’yı tercih edilen, çalışanlarıyla birlikte mutlu, büyük bir aile haline getirmek ve bunu sürekli kılmak, İnsan Kaynakları Politikası’nın temelini oluşturur.

Çelebi Bandırma Limanı, çatısı altında görev yapan tüm çalışanların birey olarak kurumun temsilcisi olduğuna inanır, dolayısı ile tüm personelinin grup dayanışmasına katılımını, “Çelebi Kurum Kültürü” hükümlerine uymasını ve bu uyumu gerek davranışlarına, gerekse iş yapış tarzına yansıtmasını bekler.

Seçme ve Yerleştirme

Çelebi grup şirketlerinde işe alım sürecinde fırsat eşitliği sağlamak ilkemizdir. İnsan kaynakları planlamasına paralel olarak doğru işe doğru insan yaklaşımında potansiyel adaylar aday havuzunda toplanır. Tüm Çelebi çalışanlarına şirket ve grup şirketleri arasında kariyer gelişimlerine ve potansiyellerine uygun iş imkanlarında öncelik verilmesi personel seçim politikamızdır.

İş tanımı, nitelikleri ve yetkinlikleri tanımlanmış olan pozisyonlara uygun adayların seçimi için bir dizi seçme ve değerlendirme teknikleri kullanılmaktadır. Kişilik testi, genel yetenek testi, yabancı dil testi, yetkinlik bazlı mülakat, toplu alımlarda grup çalışmaları gibi araçlar uygulanır. Son aşama olarak referans kontrolü yapılır, tüm uygulamalardan geçen olumlu aday/adaylar işe başlamaları için davet edilir.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Çelebi’de sayısal verilerle ifade edilen gerçekçi, iddialı hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için gayret sarf etmek esastır. Kariyer yönetimi planlaması, çalışanların performanslarının periyodik olarak değerlendirilmesine baz teşkil eder. Kurum çalışanlarının geri bildirimlerinin iş süreçlerinin iyileştirilmesinde girdi olarak kullanılması esas olup, bu geri bildirimler tertiplenen iletişim toplantıları, öneri sistemleri, performans görüşmeleri ile şekillendirilir.

Pozisyonlara göre temel yetkinliklere ilaveten mesleki ve yönetsel yetkinlikler de belirlenmiş olup, bu çalışmanın belli dönemlerde ihtiyaca uygun olarak değiştirilmesi/revizyonu yapılır. Performans ve kariyer yönetimindeki değerlendirmeler de bu yetkinlikler temel alınarak yapılmaktadır.

Bir pozisyon açıldığında mutlaka şirket içinde duyuru yapıldığından yurt içi-yurt dışı pozisyonlar arası geçişler söz konusu olabilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamıza Yön Veren İlkeler

 • Verimlilik
 • İnsancıl Davranış
 • Eşitlik
 • Güvence

Eğitimler

Personelin, kuruluşun mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerine uygun eğitim seviyesine getirilmesi ve bu çizginin muhafazası amacıyla eğitim/geliştirme planları oluşturulur ve planların uygulanmasına yönelik çalışmalar kesintisiz olarak yürütülür. Bu suretle Çelebi Bandırma Limanı çalışanlarının talep edilen sonuçları en etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri amacı ile gerekli beceri ve bilgi birikimi ile donatılmalarına özen gösterilir. Liman işletmeciği alanında personelin mevzuata uygun, işin gerektirdiği ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim faaliyetleri planlanmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerden bazıları;

 • İlkyardım Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Müdahale Planı Eğitimleri
 • ISO Belgelendirme Eğitimleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002)
 • Kalite İç Denetçi Eğitimi
 • ISPS Kod Eğitimleri
 • MS Excel Eğitimleri
 • Liman Saha Çalışanı İşbaşı Mesleki Eğitimi
 • Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Eğitimi
 • Demiryolu Taşımacığı Eğitimleri
 • İntermodel Taşımacılık Eğitimleri
 • IMDG Kod Eğitimleri
 • Deniz Kirliliğini Önlemeye Yönelik Eğitimler (OPRC ve HNS eğitimleri)
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Eğitimi
 • Pazartesi Emniyet Konuşmaları
 • Liman Operasyon Eğitimleri

Sosyal Faaliyetler

 • Bowling turnuvaları
 • İftar yemeği
 • Yılbaşı kokteyli
 • Bahar hoşgeldin pikniği
 • Balık tutma yarışması
 • Halı saha maçları
 • Doğum günü