tr
Kalite-İSG-Çevre

ÇEVRE POLİTİKASI

Çelebi Bandırma Limanı kaynaklarını yönetirken ve faaliyetlerini uygularken çevreye dost ve mümkün olan en ekonomik yolları tercih eder. Limanımız yaşam kalitesini yükseltmeyi; faaliyetsel gelişiminden doğacak her türlü çevre ve sosyal çevre etkilerini en aza indirgeyerek, çevre yönetim performansını sürekli iyileştirerek ve kirleticilerini önlemeye yönelik ölçümler yaparak sağlayacaktır.

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için ‘’YEŞİL Liman’’ olma yolunda ilerleyen Limanımızda , her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek amacıyla önlemler almak Çevre Politikamızın ana unsurudur.

Bu doğrultuda “Çevre Yönetim Sistemi” periyodik olarak ve değişen koşullara göre gözden geçirilir ve performans ölçütlerimiz sürekli artırılmaya çalışılır.

HEDEFLERİMİZ

Çelebi Uluslararası Bandırma Liman Işletmeciliği A.Ş. olarak limancılık sektöründe çevreye duyarlı bir şirket” olarak çevre politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır.

Şirketimiz, faaliyetleri sonucu çevreye verdiği veya verebileceği zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için geliştirilen bir çevre yönetim sistemine sahiptir. Şirketimiz çevre yönetim sistemi, hizmetin tasarlanıp, müşteriye sunulmasına kadar geçen her aşamada çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli kontroller altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini ve çevre performansının sürekli geliştirilmesi ‘yeşil liman’ olmayı hedefler.

  • Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
  • Tüm yatırımlarımızda çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
  • Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak,
  • Çalışanlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek hedefimizdir.