tr
ISPS

Güvenlik Seviyesi

ISPS GÜVENLİK SEVİYESİ

Bir liman tesisi Taraf Devlet tarafından bildirilen güvenlik seviyelerini uygulamak zorundadır. Liman tesisinde güvenlik önlemleri ve işlemleri; yolcular, gemi, gemi personeli ve ziyaretçiler, mallar ve hizmetler için en az müdahale gerektirecek veya onlar için en az gecikmeye neden olacak şekilde uygulanacaktır.

Gemi Kaptanı veya Gemi Güvenlik Zabiti ile etkileşime geçtiği liman tesisinin, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu arasında yapılan, geminin limanda kaldığı süre boyunca geçerli olan ve gemi ile liman tesisinin uygulayacağı güvenlik önlemlerini içeren protokol, Güvenlik Deklarasyonu olarak tanımlanır. Güvenlik Deklarasyonu, limana yanaşan gemiler için liman sahasında alınacak Güvenlik Seviyesi uygulamaları için de belirleyici olmaktadır. Günlük iş akışı içinde Seviye 1 uygulamaları geçerli iken, liman işletmemiz rıhtımlarına yanaşan deniz vasıtalarının talepleri doğrultusunda Seviye 2 ve olağanüstü hallerde (savaş, seferberlik, vb) Denizcilik Müsteşarlığı talebi ya da Bakanlar Kurul Kararı ile Seviye 3 uygulaması yapılabilir.

20.03.2007 tarih ve 26468 sayılı “Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği”nde yer alan tanımlarına göre Güvenlik Seviyeleri:

Güvenlik Seviyesi 1: Asgari koruyucu güvenlik tedbirlerinin her zaman sürdürüleceği seviyedir.

Güvenlik Seviyesi 2:  Bir güvenlik eylemi riskine karşı belirli bir süre boyunca uygulanacak olan, Güvenlik Seviyesi 1’e ilave koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan seviyedir.

Güvenlik Seviyesi 3: Kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi bir güvenlik eyleminin muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması durumunda kısa bir süre boyunca en ileri düzeyde ve belirli koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan seviyedir.

Port of Bandırma, Çelebi Bandırma Limanı işleticisi olarak, her 3 seviyede de güvenlik uygulaması yapabilecek kapasiteye sahiptir.

ISPS Koda tabii gemiler liman girişi yapmadan 24 saat önce aşağıdaki hususlarda uyarılacaktır:

 • Limanda bulunduğunuz sürece kimlik kartlarınız takılı bulundurunuz,
 • Liman çalışanları mutlaka baret ve yelek giyeceklerdir,
 • Araçlar sadece park sahalarına park edilecektir,
 • Herhangi bir kontrolde güvenlik görevlisine yardımcı olunacaktır.

ISPS

 • 11 Eylül saldırıları sonrasında IMO Kasım 2001’den itibaren deniz güvenliğine yönelik bir dizi güvenlik tedbirini yürürlüğe sokmuştur.
 • IMO Güvenlik Komitesi ve alt çalışma grupları tarafından Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu hazırlanmıştır.
 • SOLAS Chapter XI – 2 (denizde güvenliği arttırıcı tedbirler) ile ISPS kod tesis edilmiştir.
 • ISPS kod 2002 / 2004 IMO Diplomatik Konferanslarında kabul edilmiştir.

ISPS KOD GENEL

ISPS Kod A ve B olarak iki bölümden oluşmaktadır.

A Bölümü Hükümetler, Liman Otoriteleri ve Denizcilik Şirketlerince SOLAS Chapter XI–2 ilgili zorunlu, B bölümü ise bu hususların nasıl karşılanacağını gösteren kılavuz niteliğindedir [2]. Ancak ABD ve Avrupa Topluluğu ülkeleri her iki bölümü de zorunlu olarak uygulama kararı almıştır. ISPS Kod, uluslararası sefer yapan

 • yüksek süratli yolcu tekneleri de dâhil olmak üzere yolcu gemilerine,
 • yüksek süratli tekneler de dâhil olmak üzere 500 GT ve üzeri yük gemilerine,
 • MODU’lara ve
 • uluslararası sefer yapan gemilere hizmet veren liman tesislerine uygulanır.

GÜVENLİK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ, DUYURULMASI VE UYGULANMASI

 • ISPS Kod kapsamındaki tüm Türk Bayraklı gemiler, liman tesisleri ve ülkemiz deniz yetki alanlarında bulunan ISPS Koda tabi gemiler, ayrıca bir bildirim yapılmaması ve bu Yönetmelikte yer alan yetki ve prosedürler çerçevesinde daha üst bir güvenlik seviyesi uygulanmaması halinde, güvenlik seviyesi-1′de bulunur ve bu seviyenin gerektirdiği tedbirleri uygularlar.
 • İdare, güvenlik konusunu etkileyen gelişmeleri ve istihbarat bilgilerini dikkate alarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda genel veya kısmi olarak daha üst güvenlik seviyesi uygulayabilir. Böyle durumlarda, uygulama denizcilere duyuru olarak veya diğer muhabere vasıtaları ile en kısa sürede ilgililere duyurulur. İvedi hareket edilmesi zorunlu durumlarda İdare, yukarıda belirtilen kurumların görüşünü almadan da daha üst güvenlik seviyesini uygulama kararı alabilir. Böyle bir karar alındığında İdare tarafından ilgili kurumlar ivedilikle haberdar edilir.
 • Türk Bayraklı gemi ve liman tesislerinde daha üst güvenlik seviyesi uygulanmasını gerektirecek bir durumun mevcudiyetinin değerlendirilmesi durumunda bu Yönetmelikte belirtilen Belirlenmiş Otorite irtibat noktalarından birine durum bildirilerek verilen talimata uyulur. Gecikilmesinde ciddi güvenlik risklerinin ortaya çıkmasının muhtemel olması durumunda, gemiler için kaptan veya Gemi Güvenlik Zabiti, liman tesisleri için Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu, güvenliğinden sorumlu oldukları gemilerde ve liman tesislerinde daha üst güvenlik seviyesinde belirtilen tedbirleri alabilir. Ancak İdare tarafından bir talimat olmaksızın güvenlik seviyesi “1″den “2″nci veya “3″üncü seviyeye çıkarılamaz. Böyle durumlar en kısa sürede belirlenmiş otorite irtibat noktalarından birine iletilir. İdare, durumu değerlendirerek gerekli görürse güvenlik seviyesinde yükseltme yaparak ilgili gemilere ve liman tesislerine duyurur.
 • Güvenlik seviyesinin 3′e çıkarılması durumunda İdare tarafından ilgili ulusal güvenlik birimlerine bildirimde bulunulur.
 • İlgili ulusal güvenlik birimlerinin herhangi bir olaya müdahalesi ve alacakları tedbirler kendi mevzuatlarına göre belirlenir.
 • Liman tesislerinde güvenlik seviyesinin 3′e çıkması durumunda, İdare ilgili ulusal güvenlik kuruluşları ile irtibatı sürdürür ve gerekli bilgileri, gemilere ve liman tesislerine aktarır.

GENEL GÜVENLİK ESASLARI

Kimlik kartları, girişler ve fotoğraf çekme:

 • Liman çalışanları ve ziyaretçiler için yeni kimlik kartları ve giriş izni uygulaması mevcuttur.
 • Limanda düzenli çalışan veya iş takibi yapanlar resimli giriş kartları alabileceklerdir.
 • Limanda günlük işi olanlar ise yapacakları işi ispatlayan belge kimlik ve işletmeden alacakları izin ile limana girebileceklerdir.
 • Fotoğraflı kimlik kartları liman kart bürosundan Mülki İdari Amir onayı ile verilmektedir.
 • Liman sahasında fotoğraf çekimi için Mülki amir ve LTGS’den (Liman Tesis Güvenlik Sorumlusu) izin alınacaktır.

Liman sahasında araç park izinleri:

 • Sahaya giriş ve park sadece giriş kartı olan araçlara aittir.
 • Giriş izni araç plakası, şoför ve şirket ismine haizdir.
 • Araç şoförü araçta bulunan yolcu ve malzemeden sorumludur.

Gemilere teslimat ve servis akışı:

 • Mal tesliminde bulunacak personel liman girişinde getirmiş olduğu malzemeye ilişkin mutlaka fatura, talep formu veya başka geçerli bir belgeyi ibraz edecektir.
 • Liman girişi güvenlik görevlileri sipariş sahibi ile temas kurarak doğrulayacaktır.
 • Şoförler mutlaka kimliklerini ibraz edeceklerdir.

DIĞER GÜVENLIK ÖNLEMLERI

Yasaklar

Aşağıda belirtilen eylemlerin liman sınırları içerisinde ve gemilerin limanda bulunduğu sürece yapılması kesinlikle yasaklanmıştır:

 • Her türlü raspa ve boya işleri,
 • Her türlü temizlik işleri, (temiz su ile yıkama dahil)
 • Denize her türlü atık atma,
 • MF-HF telsiz ile her türlü yayın,
 • Atık yakma ve çevreye zarar verecek ölçüde duman yayımı,
 • Balık tutma, yüzme ve dalma,
 • Denize sintine suyu veya her hangi bir atık bırakmak,
 • Acil durumlar hariç düdük çalmak,
 • Tıbbi, yanıcı/parlayıcı, reaktif ve kimyasal atık bırakmak.

İzinler

 1. Bir gemi iskelelerimizde bağlı iken yakıt almak istediğinde, Bandırma Liman Başkanlığı ve Bandırma limanı yönetiminin asgari 24 saat önceden bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 2. MARPOL 73/78′e uygun olarak gerekli teknik emniyet önlemlerinin alınması gerekmekte ve bu konu liman yönetimi tarafından kontrol edilmektedir. (Akaryakıt transferinde transfer bölgesinde akaryakıt yangınlarına karşı tam donanımlı yangın söndürücü araçların, foam jeneratörüne sahip foam araçları vb. bölgede bulundurulması, çevre kirliliğine karşı taşıntı yakıt/yağ bariyerlerinin gerektiği durumlarda çekilmesi gerekmektedir. İstenildiğinde bu hizmetler ücret karşılığı verilmektedir.)
 3. Her hangi bir yakıt taşması ve emniyetsiz durumda, VHF 12 – 16 (Pilot çalışma kanalı 12-16) kanal aracılığı ile Port of Bandırma yönetiminin anında bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 4. Bandırma Liman Başkanlığından ve Çelebi Bandırma Limanı yönetiminden gerekli izin alınmak kaydı ile gemilerde küçük onarımlar yapılabilir.
 5. Gemiler acil bir durumda kısa bir ihbar süresi sonunda emergency kalkışlar yapabilmek için hazırlıklı bulunmalıdır.