tr
Kurumsal

Ortaklarımız

Çelebi Holding

Çelebi Hava Servisi’nin 1958 yılında faaliyete geçmesi ile temelleri atılan Çelebi Grubu, hızlı ve güçlü bir biçimde büyüyen şirketlerinin kurumsal bir çatı altında toplanması amacıyla,1995 yılından itibaren Çelebi Holding olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Çelebi Holding’in temel amacı ve yükümlülüğü, şemsiyesi altında faaliyet gösteren tüm şirketlerinin mali ve idari fonksiyonlarını koordine etmek, yatırımlarını yönlendirmek, uygulama ve maliyet alanlarında standartlar oluşturmak, kurumsal strateji ve politikalar belirleyerek bunları Grup şirketlerine yaymak ve yerleştirmektir.

Çelebi Holding sürekli değişim ve gelişim gösteren iş dünyasının bir parçası olarak çalışmalarında yenilikçi bir yaklaşım benimsemiştir. Kuruluşundan beri taşıdığı öncü kimliği, ileriye dönük, uzun vadeli vizyonu, sağlam mali yapısı, çeşitlendirilmiş iş modelleri Çelebi Holding’i sadece ulusal pazarında değil, uluslararası arenada da saygın ve güvenilir bir iş ortağı pozisyonuna taşımıştır.

Çelebi Grubunun çeşitli sektörlerdeki şirketleri, yaklaşık 13.500 çalışanı ile 2 kıtada 5 ülkede başarılı hizmetlerini sürdürmektedir. Büyümenin, kaliteli, güvenilir hizmet anlayışından hiç bir zaman ödün vermeden sağlanacağının bilincinde olan Çelebi Grubu, başarının sürekliliğinin de çalışanlarının her konuda desteklenip, eğitimlerle kişisel gelişimlerinin yükseltilmesiyle gerçekleştirileceğine inanmaktadır.

Her biri sektörünün güçlü isimleri arasında yer alan Çelebi Holding şirketleri, havacılık sektöründe yer hizmetleri, kargo ve antrepo işletmeciliği, denizcilik sektöründe liman işletmeciliği ve gıda sektöründe hizmetlerini vermektedir.

www.celebi.com.tr                                 iyi anne

Bandırma Ticaret Borsası

17 Eylül 1940 tarihinde faaliyetine başlayan Bandırma Ticaret Borsası, Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine 30 Temmuz 1940 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş tarihine göre ülkemizin 23. borsasıdır.

Bandırma Ticaret Borsası gerekli atılımları hızlı bir şekilde yaparak çağdaş metotlarla iyi borsa hizmetleri sunmayı, arz ve talebin buluşması ile gerçek piyasa fiyatlarının oluşmasına zemin hazırlamayı, kaliteli etkin bir rekabet ortamı yaratarak tarım ürünleri piyasasının gelişimine ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

www.bantb.org.tr

Bandırma Ticaret Odası

Bandırma Ticaret Odası, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbiriyle ve halk ile dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini,ahlak ve dayanışmasını korumak ve geliştirmek amacıyla Yahya Sezai Uzay tarafından 1926 yılında kurulmuştur.

Bandırma Ticaret Odası, Bandırma’nın sos yo-ekonomik sorunları ile her zaman ilgilenerek bu sorunların çözümü için en yüksek katkıyı sağlamaya çalışmaktadır. Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunun uyumlu çalışmaları nedeniyle sorunlar kolaylıkla çözülmektedir. Bandırma Ticaret Odası’nın hedefi, kanunundaki ve kuruluşundaki amaçlara ulaşmak için tüm kişi,kurum ve kuruluşlarla yapıcı, sonuç alıcı çalışmalarını sürdürmektir.

www.bandirmato.org