tr
ISPS

ISPS Tanıtım

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika’da meydana gelen terör saldırısından sonra gemilerin ve liman tesislerinin, sınır tanımayan uluslararası terör olaylarının ciddi bir hedefi haline gelebileceği öngörülmüştür. Gemi ve limanların bu tarz olaylara karşı korunmasına yönelik çalışmalar ve planlar, uluslararası denizcilik örgütü (IMO) tarafından Kasım 2001’de yapılan 22. Genel Kurul Toplantısında gündeme getirilmiştir.

IMO genel kurulu bu konuda alınabilecek tedbirlere ilişkin çalışma yapması amacıyla Deniz Güvenlik Komitesi’ni (MSC) yetkilendirmiştir. Bu komite tarafından yapılan çalışmalar sonrasında gemilerin ve liman tesislerinin güvenliğine yönelik yeni tedbirleri içeren Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS CODE) standartları oluşturulmuştur.

Bu yeni tedbirlerin zorunlu olarak ve en kısa sürede uygulamaya girebilmesi amacıyla ISPS kod’un ülkemizin de taraf olduğu 1974 tarihli denizde uluslararası can emniyeti sözleşmesine (Solas) eklenmesi kararlaştırılmış ve bu amaçla Solas diplomatik konferansı 12 Aralık 2002 tarihinde toplanmıştır.

Deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik tedbirler Solas 74 bölüm 11’e kabul edilen değişiklik (11-1) ve ilavelerle (11-2) Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS) olarak eklenmiş ve 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmesi tüm akit devletlerce kabul edilmiştir.